Foto a video

Zo života Karate Klub MEDVEĎ,

Naše videa si môžeš pozrieť na našom kanáli na youtube ,

klikneš sem na náš Youtube Kanál – Karate Klub MEDVEĎ

Naše fotky budú priamo tu na tejto stránke .

Ako cvičiť rýchlosť a koordináciu?

Nácvik kordinácie

Nácvik rýchlosti

Aj basketbal pomáha zlepšiť pohyb v karate

Aj basketbal pomáha zlepšiť pohyb v karate

Hugo a Arthur spolu sparingujú – príprava na boj

Arthur a Oliver spolu sparingujú – príprava na boj (Arthur cvičí Olivera)

Kop mawashi geri

Kop Mae Geri

Nácvik yokomen uraken uchi

Základné techniky

Nácvik základných techník

Nácvik základných techník

Nácvik gyaku zuki chudan

Nácvik základných techník