Prihláška a Cenník

Prihláška

Prihlášku je možné si vytlačiť, vypísať a doniesť na tréning alebo vyplnenú, oskenovanú a podpísanú poslať e-mailom na: karateklubmedved@gmail.com

Cenník

Prvý cvičenec: 35 € /mesiac

Druhý a další cvičenec z rodiny (rodič, dieťa, súrodenec): 25 €/mesiac

Cvičenci, ktorí chodia nepravidelne, môžu využiť platbu za jednotlivé tréningy v cene 8€.

Platobné údaje

Názov účtu: Karate Klub MEDVEĎ
Banka: Tatra banka, a.s.
č.účtu: 2947068373/1100
IBAN: SK5411000000002947068373 SWIFT: TATRSKBX

Podmienky pre provizórneho člena klubu

1. Po podaní prihlášky a zaplatení mesačného tréningového poplatku  sa stanete provizórnymi členmi klubu.

2. Ako provizórny člen klubu po zaplatení mesačného tréningového poplatku sa môžete zúčastňovať tréningov. 

3. Mesačný tréningový poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci.

4. Pri plateni mesačného tréningového poplatku poprosíme uviesť tieto detaily: Variabilný symbol (dátum narodenia cvičenca: deň, mesiac, rok )
Info pre prijímateľa: uviesť meno cvičenca a názov mesiaca za ktorý sa platí.

 

Podmienky pre riadneho člena klubu

1. Riadnym členom klubu sa cvičenec stane po zaplatení ročného členského poplatku 40€.

2. Po zakúpení preukazu SZK, v ktorom sa uvedie klubová príslušnosť Karate Klub MEDVEĎ, s podpisom predsedu klubu a pečiatkou klubu.

3. S platným preukazom SZK (lekárska ročná kontrola a ročná známka SZK) a ako riadny člen klubu sa cvičenec môže zúčastňovať skúšok technickej vyspelosti (STV) v Karate na jednotlivé Kyu, od 9 Kyu po 1 Kyu, prípadne na majstrovské STV tzv. Dan od 1 Dan a vyššie.

4. Ako riadny člen klubu sa môže zúčastňovať súťaží karate, školení rozhodcov, školení trénerov, seminárov o karate atď..

Súťažné poplatky a štartovné

1. Pri účasti cvičenca na súťažiach je potrebný platný preukaz SZK. Platnú lekársku prehliadku (nie staršiu ako rok), platnú ročnú známku atď.

2. Štartovné a ostatné náklady spojené so súťažou sú  dané podľa podmienok organizátora súťaže.

 

Poplatky za jednotlivé skúšky STV

1. Pri účasti cvičenca na skúškach na jednotlivé stupne technickej vyspelosti, skúšobný komisár oznámi vopred (minimálne 14 dní podmienky účasti na skúškach).