Oznamy

Na tejto stránke sa dozviete dôležité oznamy.

V auguste sú tréningy v Pondelok a v Stredu od 18hod na Gymnáziu v Modre.

Nábor nových členov detí,žien a mužov bude 6.9.2019 v piatok o 17 hod na Gymnáziu Karola Štúra v Modre .

Krúžok karate začne o 16 hod v utorok 10.9.2019 na ZŠ Vajanského v Modre.